Звіт про роботу

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 361 комбінованого типу Харківської міської ради»

у 2019/2020 навчальному році

(доповідь завідувача Семікопенко Віри Олександрівни на проведенні

звітньої онлайн-конференції у закладі дошкільної освіти

03.07.2020 року)

Станом на 1 вересня 2019 року було сформовано мережу у складі 305 дітей, перевантаження закладу складає 23%. Забезпечено місцями на 1 вересня 2020 року 63 дитини, які внесені в список черги, в основному, це 2014, 2015, 2016, 2017 року народження.

Результати зарахування дітей на 2019/2020 навчальний рік

вікова категорія кількість прийнятих дітей
від 1 до 2 років 5
від 2 до 3 років 35
від 3 до 4 років 20
від 4 до 5 років 2
від 5 до 6 (7) років 1

Діти, які не відвідують дитячу установу без поважних причин, відраховуються, а на їх місце зараховуються ті діти, які стоять в черзі, щоб отримати місце у закладі. Діє програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Вона передбачає обов’язкову дошкільну освіту дітей 5-ти річного віку та визначає завдання цієї освіти. Режим роботи груп закладу був 9-ти годинний (2 групи), 10,5 – годинний (2 групи) та 12-ти годинний (8 груп).

Медичне обслуговування здійснюється сестрою медичною старшою Гур’євою В.М. та сестрою медичною басейну Буняєвої К.В. Усі працівники своєчасно пройшли медичні огляди. Обслуговуючим персоналом заклад повністю укомплектований. У закладі були вакансії двох вихователів: з листопада 2019 року у зв’язку із звільненням практичного психолога Савчук І.С. за власним бажанням. Згідно з планом роботи дошкільного закладу вихователі пройшли курсову перепідготовку: Єрьоміна Марина Олександрівна, вихователь дітей раннього віку, Орлова Вікторія Валеріанівна, учитель - логопед. Атестовано (чергова атестація) 4 педагогів: Жук Г.О., вихователь, ( встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»), Орлова В.В., учитель-логопед, (підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Маслова О.В., музичний керівник, (підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»), Кобзіна О.П, вихователь, (підтвердження звання «вихователь-методист»).

Надруковано у науково-методичному журналі «Логопед», видавничої групи «Основа» заняття учителя-логопеда Полянської О.В. на тему «Фрукти. Звук Р» для 6 року життя, заняття учителя-логопеда Гарбуз Л.П. на тему «Зимова прогулянка» для дітей з ЗНМ ІІ-ІІІ рівня, 5 року життя (лютий 2019 року); заняття учителя-логопеда Полянської О.В. на тему «Диференціація звуків Ш, Ж» для дітей 6 року життя (березень 2019), заняття Колесник Т.В., учителя-логопеда, на тему «Чаепитие с друзьями» (квітень 2019). Заняття Акуленко Г.П. та Демидової В.Г., розміщенно в електронному журналі та журналі «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

З 2013/2014 навчального року заклад працює за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та продовжив навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Цього року 98 вихованців нашого дошкільного закладу підуть до школи.

Результати психологічного обстеження

інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної та

соціально-психологічної готовності дітей старших груп

до навчання у школі наступні:

№ з/п Група Кількість дітей Високий рівень готовності Середній рівень готовності Низький рівень готовності
Кількість % Кількість % Кількість %
1. 8 19 14 80% 5 20% 0 0%
2. 9 12 6 96% 6 4% 0 0%
3. 6 21 18 85,7% 3 14,3% 0 0%
4. 11 16 12 77,7% 4 22,3% 0 0%

Показники готовності дітей до шкільного навчання наступні:

Рівень готовності %
Високий 84,8
Середній 15,2

Отримані результати досліджень дають змогу зробити висновок, що рівень шкільної зрілості дітей в основному відповідає нормі і оцінюється як задовільний. Більшість дітей успішно справилися із завданнями, що свідчить про достатній рівень сформованості у них найбільш важливих компонентів навчальної діяльності.

Головне завдання кожного дитячого закладу є фізкультурно-оздоровча робота з дітьми. Оволодіння дітьми основними рухами (ходьба, біг, стрибки, метання, повзання) аналізуються на початку та в кінці навчального року інструктором з фізичної культури. З результатами цього аналізу ми вас знайомили, розміщуючи їх в батьківських куточках кожної вікової групи. За результатами змагань з плавання 29 вихованців були нагороджені почесними грамотами (група № 12 - 32 дітей, група № 7 –25 дітей, група № 5– 20 дітей). Проведені змагання серед груп дітей старшого дошкільного віку показав, що діти досягли вагомих результатів у фізичному розвитку.

Порівняно з минулим навчальним роком знизився відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу у групах № 1, 3, 6, 4, збільшився відсоток відвідування дітей у групах № 6, 8, 9, 11.

№ групи 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
1 60 54 55 57,6 43
2 64 59 49 54,4 54,2
3 66 57 62 58,2 56,8
4 62 52 58 56,2 60,8
5 67 72 76 66 63
6 73 71 57 70,3 51,8
7 67 67 77 68,2 69,8
8 74 75 69 79,3 69,8
9 70 72 74 81,6 69,2
10 74 66 69 65,6 74,6
11 64 68 75 71,3 60,4
12 60 54 71 54,6 52,6
Загальний коефіцієнт 67 64 61 60,2 57,8

Фактично відвідувало дошкільний заклад з вересня по травень минулого навчального року 64 % дітей, що на 3% зменшився, ніж в 2018/2019 навчальному році за цей період. Для установи такий стан відвідування незадовільний. Аналізуючи причини такої ситуації, слід відмітити, що з 1 вересня 2019 року по 31 травня 2020 року були зареєстровані такі інфекційні захворювання:

випадки захворювань
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ГЕК 1 5 3 12 8
Кір 0 0 0 0 0
Скарлатина 1 0 0 0 0
Вітряна віспа 10 0 3 9 0
Менінгокок - 1 0 0 0
Мікоз 0 0 0 0 0
Сальманельоз - 0 0 0 0
Епідпаротіт - 0 0 0 0
Всього 11 5 6 12 8

Не зменшилася кількість захворювань на ГЕК порівняно з минулим роком за цей же період також зафіксовано 8 випадків.

За вищевказаний період кількість днів пропущених однією дитиною по хворобі становить :

№ групи 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Зростання, зниження, захворюванності
1 0.5 0,5 0,4 0,4 0,5 - 0,1
2 0.9 0,85 0,6 0,4 0,4 -0,2
3 0.5 0,5 0,2 0,3 0,1 -0,3
4 1.8 1,8 0,1 0,4 0,6 -1,7
5 0.3 0,3 0,2 0,4 0,5 -0,1
6 0.8 0,8 0,2 0,2 0,2 -0,6
7 0.5 0,5 0,2 0,4 0,4 -0,3
8 0.4 0,4 0,1 0,3 0,2 -0.3
9 0.5 0,4 0,2 0,4 0,3 -0,2
10 0.5 0,5 0,3 0,5 0,3 -0,2
11 0.1 0,1 0,2 0,3 0,4 +0,1
12 0.2 0,2 0,1 0,5 0,2 -0,3
Сере-дній пока-зник 0.6 0,5 0,5 0,4 0,3 02

Як ми бачимо показник захворюваності (кількість днів пропущено однією дитиною по хворобі з вересня 2019 року по травень 2020 року) особливо не не зменшується. Причин такого стану захворюваності дітей, як інфекційної так і застудної декілька: не систематично проводяться загартовуючі процедури у всіх групах, а особливо – вдома. Недостатня рухова активність дітей або її надмірність під час прогулянок як в дитячому садку так і вдома. Не виконуються вимоги щодо перебування дітей на свіжому повітрі (або збільшення, або зменшення). Тільки діти раннього віку узимку повинні знаходитися на вулиці до чотирьох годин. Порушуються умови ранкового прийому, коли дітей уже хворих або недолікованих приводять батьки у дитячий садок, запізнюються на ранкову гімнастику і не проводять її вдома.

Не всі діти, яким дозволено за станом здоров’я займатися плаванням, відвідували басейн. Недостатньо було організовано спортивних свят та розваг, не виконується розділ програми «Спортивні ігри та ігрові вправи»

із-за недостатньої кількості інвентарю до них. Не всі батьки розуміють доцільність та користь проведення ранкової гімнастики, загартовуючих процедур, оволодіння дітьми спортивними іграми. В багатьох випадках не докладають певних зусиль для їх організації.

Головним фактором у фізичному розвитку дітей є харчування. У закладі воно здійснювалось відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», відповідно до рішення 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 «Про затвердження комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018/2022» (п.2.2.2.) зі змінами, внесенням рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 905/17 (1.5.) наказу Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради від 02.01.2020 № 9 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів Немишлянського району у 2020 році», з метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей у навчальному закладі..

Його вартість становила починаючи з вересня 2019 року по травень 2020 року для дітей раннього віку – 25.00 грн (з розрахунку 15.00 грн - батьківська плата, 10.00 грн –бюджетні кошти), для дітей дошкільних груп 30.00 (з розрахунку 12.00 грн – батьківська плата, 18.00 грн – бюджетні кошти), для дітей пільгових категорій 31.00 грн.

На літній оздоровчий період планується збільшити вартість харчування на 10%. Вартість харчування буде становити влітку 27,50 грн – діти раннього віку, 33.00 грн діти дошкільного віку, 34,10 грн – діти пільгових категорій введеня другого сніданку, дітям буде видаватися сік.

Доречно зазначити, що в дошкільному закладі діти отримували пільгове харчування:

№ групи кількість дітей не платять за діагнозом
5 20 20
7 25 25
8 19 19
9 12 12
10 19 19
11 16 16

Діти, що отримують пільгове 50% харчування:це діти з багатодітних родин,

100% пільгове харчування отримують діти-інваліди, діти з малозабезпечених родин, діти батьки яких проходять службу у зоні АТО, діти ВПО.

Протягом навчального року діти були забезпечені водою гарантованої якості «Роганською» за рахунок благодійної допомоги батьків.

Систематично адміністрацією та медичним персоналом здійснюється контроль за якістю приготування їжі та санітарно-гігієнічним станом харчоблоку.

Медичною сестрою ведеться накопичувальна відомість витрат продуктів харчування на одну дитину і на її аналізі проводиться корекція виконання натуральних норм продуктів харчування.

Аналіз показав, що за минулий навчальний рік середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить:

№ з/п 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчальний рік
Ясла Сад Ясла Сад
1 Хліб пшеничний 52 74 52 74
2 Хліб житній 20 39 20 39
3 М’ясні продукти 47 67 53 76
4 Рибні продукти 20 24 20 27
5 Яйця 0,25 0,5 0,25 0,5
6 Цукор 33 41 33 41
7 Молоко 167 193 201 253
8 Сир кисломолочний 20 24 23 27
9 Сметана 4 5 4 5
10 Масло вершкове 11 20 11 20
11 Масло рослинне 5 7 5 7
12 Сир твердий 1 1 1 1
13 Овочі 95 119 118 146
14 Картопля 110 141 110 141
15 Крупи 32 41 33 45
16 Борошно 18 23 17 25
17 Кондитерські вироби - - - -
18 Соки 20 30 20 30
19 Фрукти - - - -
20 Сухофрукти 118 146 118 146
21 Томатна паста 2 2 2 3
22 Дріжджі 1 1,5 1 1,5
23 Чай 0,2 0,2 0,2 0,2
24 Какао 1 1 1 1
25 Кава злакова, 1 2 1 2
26 Сіль йодована 2 5 2 5
27 Сало - - - -
28 Ванільний цукор - - - -
29 Кислота лимонна - - - -
30 Мед, медопродукти - - -
31 Крохмаль - - - -
32 Сухарі панірувальні - - - -
33 Лавровий лист - - - -


В середньому виконання натуральних норм продуктів харчування на одну дитину у 2019/2020 навчальному році становить 74%, що на 4% більше ніж у 2018/2019 навчальному році (70%). Це пов’язано з неузгодженістю грошових норм та норм харчування.

Підрахунки хімічного складу харчування показали, що за щоденної норми отримання білків, жирів і вуглеводів дітьми раннього та дошкільного віку фактично норми становлять:

найменування норма
ясла сад ясла сад
білки 46,6 68.1 44,95 49,84
жири 167,6 239,2 38,9 41,3
вуглеводи 45,6 71,7 114,1 160,47
калорії 1267,2 1874,8 1005,7 1279,4

Отже, аналіз щоденних норм харчування та хімічний склад їжі показав, що ці показники знижено на жири, білки та вуглеводи. Калорійність їжі становила для дітей раннього віку – 1030 калорії, для дітей дошкільного віку – 1424,4 калорії.

Ступінь фізичного розвитку дітей за результатами антропометричних вимірювань становить – 11 дітей з надлишковою вагою та 16 дітей з відставанням у вазі.

Заклад забезпечений посудом. Посуд який стає непридатним до вжитку вчасно замінюється. Технологічне обладнання вчасно ремонтується.

Звернення громадян: У травні 2020 року було звернення батьківського комітету. щодо встановлення ігрового майданчику на групі №9 питання вирішено позитивно.

Робота з дітьми 5-го віку

Інформація про охоплення дітей 5- ти річного віку дошкільною освітою

Загальна кількість дітей 5-ти річного віку Кількість дітей 5-ти річного віку, які охоплені дошкільною освітою % охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною Кількість дітей 5-ти річного віку, які не охоплені дошкільною освітою %не охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою Кількість дітей 5-ти річного віку, з числа не охоплених залучені до інших форм дошкільної освіти (вказати які)
Форма Кількість дітей Загальний % охоплення дітей д/о від загальної кількості дітей 5 років
У 2014 році 65 50 77% 15 23% Золота рибка гувернери 8 (12%) 7 (11%) 100%
У 2015 році 158 124 79% 34 21% інші форми 34 (21%) 100%
У 2016 році 125 121 97% 4 3% інші форми 4 (3%) 100%
У 2017 році 127 103 81% 24 19 інші форми 24 (18) 100%

Таким чином, збільшилась кількість дітей віком від 0 до 6 років, що мешкають на закріплених за ДНЗ територіях обслуговування до 550 дітей, на 1% збільшився % охоплення дітей дошкільною освітою та на 1% збільшився загальний % охоплення дітей дошкільною освітою і став 97%. Аналіз здійснення соціально-педагогічного патронату та роботи з дітьми 5-річного віку, які не відвідують дошкільний заклад показав, що 24 дитини, які не відвідують дошкільні заклади, були 100% охоплені іншими формами здобуття дітьми дошкільної освіти. Робота дошкільного заклад у цьому напрямки буде продовжена.

У дошкільному закладі розроблявся план роботи з неохопленими дітьми на базі дошкільного закладу (відвідування занять, розваг, свят, прогулянок). Проводилась роз’яснювальна робота серед батьків про необхідність відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів усіх форм власності, груп короткотривалого перебування, підготовчих груп, розвивальних груп та інших форм здобуття дітьми дошкільної освіти. Проводяться консультації за темами: «Відвідування дошкільного закладу перед вступом до школи»; «Чи готова ваша дитина до школи?»; «Навчати граючись – досягти результатів». Організована тематична виставка «Батькам майбутніх першокласників». Поповнюються тематичні папки: «Чи готова дитина до навчання?» «Ми йдемо до школи».

Велика робота в минулому навчальному році була проведена з батьками вихованців. У 2019/2020 навчальному році адміністрація й педагогічний колектив приділяли увагу:

• формуванню тісного взаємозв'язку дошкільного закладу із сім'єю, вивченню особливостей спілкування у сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

• проведенню оздоровчо-пропагандистської роботи з батьками;

• особистісній діагностиці дітей з вадами мовлення, дітей, які йдуть до школи, індивідуальному консультуванню батьків педагогами, психологом, логопедами, медиками з метою подолання труднощів і розв'язання проблем розвитку дітей.

Вихователі систематично поповнювали матеріал в батьківських куточках, давали поради і рекомендації з питань виховання і навчання дітей, приділяли належну увагу поширенню знань з безпеки життєдіяльності. Батьки разом з педагогами створювали належні умови для виховання і навчання дітей, поповнювали групи ігровим матеріалом, брали активну участь в ремонтних роботах. Вихователі пропонували батькам методичну літературу, статті і публікації періодичних видань про сімейне виховання та розвиток особистості дитини.

У групах проводились групові батьківські збори, консультації для батьків та працювала «Школа молодих батьків» за тематикою річного плану: «Значення режиму дня», «Організація раціонального харчування дитини», «Профілактика інфекційних захворювань», «Запобігання карієсу у дітей», «Обережно - ентеробіоз», «Показники психологічної готовності дитини до школи», «Організація літнього оздоровлення дітей вдома та в ДНЗ». Проводилась профілактична, роз’яснювальна робота з усіма категоріями батьків з питань формування особистості, захисту прав і гідності дитини, з питань підготовки старших дошкільників до школи. Вихователі постійно спілкувались з батьками щодо індивідуального розвитку своїх дітей. Широко використовували наочність: стенди, ширми з фотографіями, виставки дитячої творчості. Проводились тематичні виставки, конкурси робіт батьків та дітей, дні відкритих дверей, працював батьківський комітет.

Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками виступають:

- Підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

- Індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців в ДНЗ;

- Пропаганда дошкільної освіти в соціумі;

- Урахування вікових особливостей характеру батьків;

- Всебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім’ї.

У яслах-садку вихователями всіх вікових груп проводилась робота з сім'єю відповідно до умов життя, складу сім'ї, психологічного клімату. Мали місце тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори. У дошкільному закладі постійно поповнювалась база нормативно-правових документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони прав дитинства, оформлено стенд для дітей і батьків на тему: «Права наших дітей» (на основі статей Конвенції ООН про права дитини). В батьківських куточках були розміщені інформаційні матеріали по правовому вихованню; проводились бесіди, консультації з батьками з питань правового виховання. На батьківських зборах розглядались питання щодо правового виховання та захисту прав дитини, проводились консультації щодо роз'яснення батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства щодо захисту прав дитинства.

В період з 01.09.2019 року по 31.05.2020 року благодійні внески склали 113694,00 грн., було витрачено 105694,00 грн., залишок на 31.05.2018 року складає 8000,00 грн. Завдяки благодійній допомозі батьків в дошкільному закладі було забезпечено функціонування всіх систем та підрозділів. Також частково забезпечено зміцнення матеріально-технічної, навчальної, оздоровчої, корекційної, спортивної бази закладу. Придбано господарчі товари на суму 6000,00 грн., лікарські засоби та дезінфікуючі засоби на суму 11075,00 грн. в тому числі було придбано лікарські трави для приготування відварів для дітей, канцтовари на суму 3358,00 грн., будматеріали на суму 12,666.00 грн., виконуючи приписи пожежників було встановлено двері міжповерхові на суму 5700.00 грн, придбано вогнегасників на суму 1075.00, кранштейни для вогнегасників на суму 1232.00, ящики ПК на суму 1260. 00 грн, здійснено підписку на суму 3300,00 грн., методична література на суму 2000,00, виконано робіт на суму 24448,00 грн. (заміна сантехніки на суму 2225,00 грн., повірка вагів на суму 880,00 грн..), вивезено сміття на суму 2000,00 грн, закуплено води гарантованої якості для пиття на суму 3048,00 грн., заправка та ремонт катріджів на суму 3310.00, грн., послуги юриста на суму 3000.00, грн., ремонт електром’ясорубки на суму 1500,00 грн, ремонт пральних машин на суму 500.00 грн, придбано посуду на суму 2595,00 грн, миючих засобів на суму 1329,00 грн, рушники дитячі 200 на 2200.00 грн, заміна дверей на металеві 2 шт на суму 6250.00 грн, заміна міжкімнатних дверей на суму 2305.00 грн, придбано термометр безконтактний на суму 2438.00 грн та інше.

В період з 01.09.2019 року по 31.05.2020 року благодійні внески для групових приміщень склали 80878,00 грн., було витрачено:

група №1 – горшечниця – 1500 грн, стеля «Амстронг» - 12870.00 грн;

група № 2 – стеля «Амстронг» 11870.00 грн; поточний ремонт групового – 1000. 00 грн.

група №3 – поточний ремонт групового та спального приміщення - 2000.00 грн, жалюзі спальня – 4695.00 грн, група – 1000.00 грн.

група № 4 –

група №5 –

група № 6 – кухня – 4500.00 грн;

група № 7– капітальний ремонт роздягальні 3500.00 грн; придбання гардинного полотна – 3000.00 грн, шафа для одягу – 2850.00 грн

група № 8 – капітальний ремонт роздягальні – 9000.00 грн;

група № 10 – придбання стінки дитячої «містечко» - 8500.00 грн; трюмо – 200.00 грн, стінка «Верона» - 2000.00 грн.

група № 11- жалюзі група та роздягальня – 5443.00 .00 грн;

група № 12 – стінка «Будиночок» - 6500.00 грн, стіл дитячий – 450.00 грн

Дякуючи Департаменту освіти міста Харкова у 2019 році відремонтовано покрівлі 2 павільйонів (групи № 4 та № 12), та капітальний ремонт покрівлі закладу 1000 м2 .

Дякуючи Управлінню освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради придбано – халати білі – 7 шт – 2450.00 грн, шафа для одягу – 2850.00 грн, килимова доріжка – 7370.00 грн, стінка для іграшок -10800 грн, маска гумова лицьова – 1610.00 грн, шафа книжкова 2 шт – 5850.00 грн, лотки ниркоподібні – 2 шт 264.00 грн, дидактичний матеріал- 3690.00 грн, здійснено оплату за визначення лабораторних досліджень піску на гельмінти.

На літній період планується відремонтувати покрівлю двірницького приміщення, ремонт дитячих пісочниць, здійснити поточний ремонт цоколю та відмостки, підготувати до опалювального сезону систему опалення, здійснити повірку лічильника опалювання та гарячої води, замінити двері в до входів у групи №6 та № 3, поточний ремонт рекреацій та групових приміщень, пофарбувати малі форми.

Кiлькiсть переглядiв: 533